Mistři v programování na #hovnokod

Perl #4186

Komentář bude přítomen jen při splnění podmínek

  if ($WSB_ENABLED == 1)
  {  
    if ($interactiontype ne 'push')
    {  
#      print  Tr([td(['Quality of Service in seconds', ' ' .
#              textfield(-name=>'qos',
#                   -value=>$qos,
#                   -size=>'4')])]);
    }  
  } 

Anonymous,