Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #4178

{program, ktory zisti, ci zadane cislo je prvocislo}

program CiJePrvocislo;
var a,i:integer;
  jePrvocislo:boolean;

BEGIN
   writeln('zadajte cele cislo');
   readln(a);
   jePrvocislo:=true;
   i:=2;
   while i<=sqrt(a) do
           begin
              if (a mod i)=0 then jePrvocislo:=false;
              i:=i+1;
           end;
   if jePrvocislo then writeln('zadane cislo je prvocislo')
          else writeln('zadane cislo nie je prvocislo');
   readln;
END.

Matej Focko,