Mistři v programování na #hovnokod

Hlášky #4146

Aneb když dodavatel dodá aplikaci nad databází, která nepoužívá indexy.

Zákazník (já): 
"V debug consoli vaší aplikace jsem odchytil selecty, které kolegyně denně využívají pro načtení dat do tohoto formuláře.
K těmto selectům jsem vyhledal i explain plany a byl jsem nemile překvapen kolikrát není použit index a prochází se 
celá tabulka, z důvodu neexistenece indexů."
Dodavatel:
indexy  nezmizeli - to by byla chyba systému. To,  že několik  let používáte systém bez těchto indexů a nyní se vyskytl
problém (z důvodu vyského objemu dat), není chybou systému, ale požadavkem na placenou úpravu.

Anonymous,