Mistři v programování na #hovnokod

Ruby #3947

Rekvalifikace z Pascalu na Ruby

sFileName=ARGV[0]                # jmeno souboru z prikazoveho radku
sFileName=FILE_NAME \
   if(sFileName.nil?())            # popr. neni-li zadano

#
### nacteni dat, vytvoreni asociativniho pole
#
nTotalValid=0                  # pocet platnych polozek
nTotalInput=0                  # pocet vstupnich polozek
hList=Hash.new(0)                # vychozi hodnota ~0
oInputFile=File.open(sFileName)
until(oInputFile.eof?())
   sS=oInputFile.readline().chomp!()
# popr. doplnit vynechani 'prazdnych radek'
   nTotalInput+=1
   aResults=sS.split(MAIL_SEPARATOR)
   next \
     if(aResults.length()<2)        # tzn. (zjevne) neni platna E-adresa
   nTotalValid+=1
   sKey=aResults[1].downcase()         # prevod kvuli vylouceni 'falesnych' duplicit
   hList[sKey]+=1               # predpoklada nastaveni vychozi hodnoty
end
oInputFile.close()

#
### histogram dle cetnosti
#
aList=hList.keys().sort!() \
   {|sA,sB|
   nResult=hList[sB]<=>hList[sA]        # (sestupne) setrideni (klicu) podle hodnot
   (nResult==0)?(sA<=>sB):nResult       # a v pripade shody dotrideni podle klicu
	 }


Anonymous,