Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #3937

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě :D

function FindInList(const AName: string): pointer;
begin
  case CompareNames(AName) of
  -1: result:= nil;
  0: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  1: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  2: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  3: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  4: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  5: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  6: result:= FBuildings.Items[CompareNames(AName)];
  end;
end;

function CompareNames(AName : string) : integer;
begin
 if AName='' then result := -1;
 if AName='string0' then result:= 0;
 if AName='string1' then result := 1;
 if AName='string2' then result := 2;
 if AName='string3' then result := 3;
 if AName='string4' then result := 4;
 if AName='string5' then result := 5;
 if AName='string6' then result := 6;

end;

Anonymous,