Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #3457

Výuka programování na prestižní střední škole

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
  if CheckBox1.Checked then Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style + [fsBold]
  else Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style - [fsBold];
end;

procedure TForm1.CheckBox2Click(Sender: TObject);
begin
  if CheckBox1.Checked then Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style + [fsItalic]
  else Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style - [fsItalic];
end;

procedure TForm1.CheckBox3Click(Sender: TObject);
begin
  if CheckBox1.Checked then Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style + [fsUnderline]
  else Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style := Memo1.Font.Style - [fsUnderline];
end;

end.

Anonymous,