Mistři v programování na #hovnokod

Delphi #2619

Přesvědčit programátora, že tam dává kód úplně na hovno bylo úmorné.

TDokladBonus = class(TObject)
 strict private
  FBodyPouzite: Real;
  ...
  procedure SetBodyPouzite(const Value: Real);
  ...
 public
  property BodyPouzite : Real read FBodyPouzite write SetBodyPouzite;
  ...
end;
...
procedure TDokladBonus.SetBodyPouzite(const Value: Real);
begin
 FBodyPouzite := Value;
end;

Ondřej Grim,