Mistři v programování na #hovnokod

Perl #1203

    open (FILE, $HOSTS_FILE);
    while (<FILE>) {
        chomp;
        my ($key, $val) = split /=/;
        $hash{$key} .= exists $hash{$key} ? "$val" : $val;
    }
    close (FILE);

Anonymous,