Mistři v programování na #hovnokod

Of course It's secure.. we use authneticity tokens..

# TODO: SKIP_API_AUTHENTICITY_TOKEN used for easy development
if request.headers.include?('HTTP_SKIP_API_AUTHENTICITY_TOKEN')    
 skip_before_action :verify_authenticity_token
end

Anonymous,

I takto lze generovat PDF soubory..... Něco Vám začne být podezřelé při zacyklení grafu v aplikaci. Pak sletí graphviz na SIGSEGV při visualizaci grafu. Malá nápověda: Háčky nejsou nad písmeny. Ale jsou na pozici písmen.

1551501036 [ label="Strˇedocˇeské"]

Anonymous,

len tak...

def random_generator_key(size_of_key):
  random_number = secrets.randbelow(30000000000000000) ########len tak teraz neries

  k = sha3.keccak_512()
  k.update(bytes(random_number))

return k.hexdigest()

Anonymous,

Hodně zvrácená práce se StringBuilderem. Provedeme dvakrát string concat pluskem, pro jistotu tak, aby to nemohlo JVM optimalizovat. Provedeme jeden append a můžeme servírovat prázdné složené závorky, jelikož i ten regexp je vadný: I na poměry Java stringu lze mluvit o extrémním přemnožení zpětných lomítek. Měl by vypadat nějak takto: "^\\w+\\{(.*)}$".

@Override public String toString() {	
	final Matcher m = Pattern.compile("^\\\\w+\\{\\(.*\\)\\}$").matcher(super.toString());	
	final String parent = m.matches() ? m.group(1) + ", " : "";	
	final StringBuilder sb = new StringBuilder("CensoredNameDto{" + parent)	
		.append("}")	
		;
	return sb.toString();	
}	

Anonymous,

Aneb jak si napsat vlastní konfigurační jazyk v bashi. Best bit: sed -n '/^conff./{s///;p}'

#!/bin/bash - 

set -o errexit
set -o nounset

for conffile in $(env | sed -n '/^conff./{s///;p}')
do
	eval $(awk -F'=' '{print "service=\"" $1 "\""; print "conffile=\"" $2 "\""}' <<<$conffile)

	if [ ! -f "$conffile.tmpl" ] ; then
		cp "$conffile" "$conffile.tmpl"
	fi

	perl -pe 's/%%([^%]+)%%/$ENV{$1}/' < "$conffile.tmpl" > "$conffile"
done

Anonymous,