Mistři v programování na #hovnokod


Anonymous,


Anonymous,

no comment...

html .visible-lg {
    display: none;
}

html .visible-md {
    display: none;
}

html .visible-sm {
    display: none;
}

html .visible-xs {
    display: none;
}

Anonymous,

Občas člověk najde takovouto konstrukci. Autor by opravdu měl dělat něco jiného. Hlavně škodit na jiném projektu.

if ($(this).css("border-bottom-color") == 'rgb(0, 128, 0)') {
	$("div#tilesSchema" + i).show();
}

Anonymous,

Nie je vyslovene hovnokod, ale naco to else? (nette)

private static function sanitize(int $type, $value)
	{
		if ($type === Form::DATA_TEXT) {
			return is_scalar($value) ? Strings::normalizeNewLines($value) : null;
		} elseif ($type === Form::DATA_LINE) {
			return is_scalar($value) ? Strings::trim(strtr((string) $value, "\r\n", '  ')) : null;
		} elseif ($type === Form::DATA_FILE) {
			return $value instanceof Nette\Http\FileUpload ? $value : null;
		} else {
			throw new Nette\InvalidArgumentException('Unknown data type');
		}
	}

Anonymous,